Inground

Spotlight Âm Sàn/Nền Seri A

- IP67/ IK06/ DC 24V/ 3W

- Chip LED: Cree XPE LED

- Góc chiếu: 28°/ 36° /160°

- Vật liệu: Aluminium - Inox 304

Spotlight Âm sàn/Nền Seri B

- IP67/ IK08/ DC 24V/ 3W/6W

- Chip LED: OSRAM/CREE

- Góc chiếu : 15°/30°/45°

- Vật liệu: Aluminium - Inox 304

Âm sàn/Nền IP67

- IP67/ IK08/  DC 24V/ 3W

- Chip LED: CREE/OSRAM

- Góc chiếu: 30° 45° 60° 90°

- Vật liệu: Aluminium - Inox 304

Âm sàn/Nền IP67

- IP67/ IK08/  DC 24V/ 3W

- Chip LED: CREE/OSRAM

- Góc chiếu: 30° 45° 60° 90°

- Vật liệu: Aluminium - Inox 304

Spotlight Âm sàn/Nền Seri C

- IP67/ IK08/ DC 24V/ 8W

- Chip LED: OSRAM/CREE

- Góc chiếu: 12° 24° 36°

- Vật liệu: Aluminium - Inox 304

Spotlight Âm sàn/Nền Seri D

- IP67/ IK08/ DC 24V/ 3*2W

- Chip LED: OSRAM/CREE

- Góc chiếu: 25°or 40° Pivot ± 15°

- Vật liệu: Aluminium - Inox 304

Spotlight Âm sàn/Nền Seri E

- IP67/ IK08/ DC 24V/ 9W/18W/27W

- Chip LED: OSRAM/CREE

- Góc chiếu: 15° 25° 45°

- Vật liệu: Aluminium - Inox 304

Spotlight Âm sàn/Nền Seri F

- IP67/ IK08/ DC 24V/ 12W

- Chip LED: OSRAM/ CREE

- Góc chiếu:15° /30°/ 45°

- Vật liệu: Aluminium - Inox 304

Spotlight Âm sàn/Nền Seri F

- IP67/ IK08/ DC 24V/ 30W

- Chip LED: OSRAM/ CREE

- Góc chiếu: 15° /30°/ 45°

- Vật liệu: Aluminium - Inox 304

Spotlight Âm sàn/Nền Seri G

- IP67/ IK08/ DC 24V/ 10W/21W/40W

- Chip LED: OSRAM/ CREE

- Góc chiếu: 12° /24°/ 36°

- Vật liệu: Aluminium - Inox 304

Spotlight Âm sàn/Nền Seri H

- IP67/ IK08/ DC 24V/ 30W

- Chip LED: CREE COB LED

- Góc chiếu: 12° /24°/ 36°

- Vật liệu: Aluminium - Inox 304

Spotlight Âm sàn/Nền Seri RGB

- IP67/ IK08/ DC 24V/RGB

- Chip LED: OSRAM

- Góc chiếu: 12° /24°/ 36°

- Vật liệu: Aluminium - Inox 304

Ấm sàn/Nền (Side Light 2/4)

- IP67/ IK08/ DC 24V/ 10W

- Chip LED: OSRAM/ CREE

- Góc chiếu : (Side Light 1/2/4)

- Vật liệu: Aluminium - Inox 304

Ấm sàn/Nền (Side Light 1)

- IP67/ IK08/ DC 24V/ 10W

- Chip LED: OSRAM/ CREE

- Góc chiếu : (Side Light 1)

- Vật liệu: Aluminium - Inox 304

Âm sàn/Nền Dẫn lối Seri L

- IP67/ IK08/ DC 24V

- Chip LED: OSRAM/ CREE

- Góc chiếu : (Side Light 1/2/4)

- Vật liệu: Aluminium - Inox 304

Âm sàn/Nền Dẫn lối Seri K

- IP67/ IK08/ DC 24V

- Chip LED: OSRAM/ CREE

- Góc chiếu : (Side Light 1/2/4)

- Vật liệu: Aluminium - Inox 304