LED Flood

LED Flood Light White MF-02S32

- IP66 /IK04 /Single color 

- Công suất LED: 32W- Điện áp: 120-277VAC

- Điều khiển: Driver On-Off

- Chíp LED 16pcs CREE High

Lense10°Narrow,15°Narrow,Medium,30°Medium,40°Wide,60°Wide Flood,80°Flood

LED Flood Light RGBW 4IN1 MF-02S Series

- IP66 /IK04 /RGBW 

- Công suất LED: 72W/120W- Điện áp: 120-277VAC

- Điều khiển: Lập trình DMX /On-Off

- Chíp LED RGBW 4IN1 CREE XML Color

Lense10°Narrow,15°Narrow,Medium,30°Medium,40°Wide,60°Wide Flood,80°Flood

LED Flood Light White MF-02S48

- IP66 /IK04 /Single color 

- Công suất LED: 48W- Điện áp: 120-277VAC

- Điều khiển: Driver On-Off

- Chíp LED 24pcs CREE High

Lense10°Narrow,15°Narrow,Medium,30°Medium,40°Wide,60°Wide Flood,80°Flood

LED Flood Light White MF-02S120

- IP66 /IK04 /Single color 

- Công suất LED: 120W- Điện áp: 120-277VAC

- Điều khiển: Driver On-Off

- Chíp LED 16pcs/60pcs CREE High

Lense10°Narrow,15°Narrow,Medium,30°Medium,40°Wide,60°Wide Flood,80°Flood

LED Flood Light White MF-06C Series

- IP66 /IK04 /Single color 

- Công suất LED: 36W- Điện áp: 120-277VAC

- Điều khiển: Driver On-Off

- Chíp LED 9pcs CREE High

Lense10°Narrow,15°Narrow,Medium,30°Medium,40°Wide,60°Wide Flood,80°Flood

LED Flood Light White MF-08C Series

- IP66 /IK04 /Single color 

- Công suất LED: 72W/120W- Điện áp: 120-277VAC

- Điều khiển: Driver On-Off

- Chíp LED 36pcs/60pcs CREE High

Lense10°Narrow,15°Narrow,Medium,30°Medium,40°Wide,60°Wide Flood,80°Flood

DMX Flood Light RGBW 4IN1 F-C21

- IP66 /IK08 /Single color /RGBW

- Công suất LED: 130W- Điện áp: 120-277VAC

- Điều khiển: Lập trình DMX /On-Off

- Chíp LED 16pcs CREE XML Color

Lense10°Narrow,15°Narrow,Medium,30°Medium,40°Wide,60°Wide Flood,80°Flood

Flood Light RGBW Two Head MF11

- IP66 /IK08 /Single color /RGBW

- Công suất LED: 300W- Điện áp: 120-277VAC

- Điều khiển: Lập trình DMX /On-Off

- Chíp LED Two Head,48R 48G 48B 48W

Lense10°Narrow,15°Narrow,Medium,30°Medium,40°Wide,60°Wide Flood,80°Flood