Outdoor Lighting

Chiếu sáng cảnh quan, khối kiến trúc

Spotlight Âm Sàn/Nền Seri A

- 3W-115lm /5W-360lm/ IP67-DC 24V

- Chip LED: Cree XPE LED CRI > 85Ra

- Góc chiếu: 28°/ 36° /160°

- Vật liệu: Aluminium - Inox 304

Spotlight Âm sàn/Nền Seri B

- IP67/ IK08/ DC 24V/ 3W/6W

- Chip LED: OSRAM/CREE

- Góc chiếu : 15°/30°/45°

- Vật liệu: Aluminium - Inox 304

Âm sàn/Nền IP67

- IP67/ IK08/  DC 24V/ 3W

- Chip LED: CREE/OSRAM

- Góc chiếu: 30° 45° 60° 90°

- Vật liệu: Aluminium - Inox 304

Âm sàn/Nền IP67

- IP67/ IK08/  DC 24V/ 3W

- Chip LED: CREE/OSRAM

- Góc chiếu: 30° 45° 60° 90°

- Vật liệu: Aluminium - Inox 304

Âm Sàn/Nền Seri B Chỉnh Góc Chiếu

- 3W-180lm / IP67-DC 24V

- Chip LED: Cree XPG LED CRI > 85Ra

- Góc chiếu: 8°/15°/30°/40°/60°

- Vật liệu: Aluminium - Inox 304

Âm Sàn/Nền Seri B Chỉnh Góc Chiếu

- 2*3W- 360lm / IP67-DC 24V

- Chip LED: Cree XPG LED CRI > 85Ra

- Góc chiếu: 8°/15°/30°/40°/60°

- Vật liệu: Aluminium - Inox 304

Âm Sàn/Nền Seri B Chỉnh Góc Chiếu

- 6*2W- 700lm / IP67-DC 24V

- Chip LED: Cree XPG LED CRI > 85Ra

- Góc chiếu: 8°/15°/30°/40°/60°

- Vật liệu: Aluminium - Inox 304

Âm Sàn/Nền Seri B Chỉnh Góc Chiếu

- 9*2W- 1080lm / IP67-DC 24V

- Chip LED: Cree XPG LED CRI > 85Ra

- Góc chiếu: 8°/15°/30°/40°/60°-Chỉnh Nghiêng 25°

- Vật liệu: Aluminium - Inox 304

Spotlight Âm sàn/Nền Seri F

- IP67/ IK08/ DC 24V/ 30W

- Chip LED: OSRAM/ CREE

- Góc chiếu: 15° /30°/ 45°

- Vật liệu: Aluminium - Inox 304

Spotlight Âm sàn/Nền Seri F

- IP67/ IK08/ DC 24V/ 12W

- Chip LED: OSRAM/ CREE

- Góc chiếu:15° /30°/ 45°

- Vật liệu: Aluminium - Inox 304

Spotlight Âm sàn/Nền Seri C

- IP67/ IK08/ DC 24V/ 8W

- Chip LED: OSRAM/CREE

- Góc chiếu: 12° 24° 36°

- Vật liệu: Aluminium - Inox 304

Spotlight Âm sàn/Nền Seri G

- IP67/ IK08/ DC 24V/ 10W/21W/40W

- Chip LED: OSRAM/ CREE

- Góc chiếu: 12° /24°/ 36°

- Vật liệu: Aluminium - Inox 304

Spotlight Âm sàn/Nền Seri D

- IP67/ IK08/ DC 24V/ 3*2W

- Chip LED: OSRAM/CREE

- Góc chiếu: 25°or 40° Pivot ± 15°

- Vật liệu: Aluminium - Inox 304

Spotlight Âm sàn/Nền Seri E

- IP67/ IK08/ DC 24V/ 9W/18W/27W

- Chip LED: OSRAM/CREE

- Góc chiếu: 15° 25° 45°

- Vật liệu: Aluminium - Inox 304

Spotlight Âm sàn/Nền Seri H

- IP67/ IK08/ DC 24V/ 30W

- Chip LED: CREE COB LED

- Góc chiếu: 12° /24°/ 36°

- Vật liệu: Aluminium - Inox 304

Spotlight Âm sàn/Nền Seri RGB

- IP67/ IK08/ DC 24V/RGB

- Chip LED: OSRAM

- Góc chiếu: 12° /24°/ 36°

- Vật liệu: Aluminium - Inox 304

Ấm sàn/Nền (Side Light 2/4)

- IP67/ IK08/ DC 24V/ 10W

- Chip LED: OSRAM/ CREE

- Góc chiếu : (Side Light 1/2/4)

- Vật liệu: Aluminium - Inox 304

Ấm sàn/Nền (Side Light 1)

- IP67/ IK08/ DC 24V/ 10W

- Chip LED: OSRAM/ CREE

- Góc chiếu : (Side Light 1)

- Vật liệu: Aluminium - Inox 304

Âm sàn/Nền Dẫn lối Seri L

- IP67/ IK08/ DC 24V

- Chip LED: OSRAM/ CREE

- Góc chiếu : (Side Light 1/2/4)

- Vật liệu: Aluminium - Inox 304

Âm sàn/Nền Dẫn lối Seri K

- IP67/ IK08/ DC 24V

- Chip LED: OSRAM/ CREE

- Góc chiếu : (Side Light 1/2/4)

- Vật liệu: Aluminium - Inox 304

Under Water 3W /Series MU-03E03

- IP68/ IK10/ DC 24V/ 3W

- Chip LED: OSRAM/CREE

- Góc chiếu : 15°/30°/45°

- Vật liệu: Aluminium - Inox 304

Under Water 9W /Series MU-03E09

- IP68/ IK10/ DC 24V /9W

- Chip LED: OSRAM/CREE

- Góc chiếu : 15°/30°/45°

- Vật liệu: Aluminium - Inox 304

Under Water 10W /Series MU-01E10

- IP68/ IK10/ DC 24V /10W

- Chip LED: OSRAM/CREE

- Góc chiếu : 12°/24°/36°

- Vật liệu: Aluminium - Inox 304

Under Water Series MU-03E IP68

- IP68/ IK10/ DC 24V/3W/6W/9W

- Chip LED: OSRAM/CREE

- Góc chiếu : 15°/30°/45°

- Vật liệu: Aluminium - Inox 304

Under Water 10W /Series MU-01H10

- IP68/ IK10/ DC 24V /10W

- Chip LED: OSRAM/CREE

- Góc chiếu : 12°/24°/36°

- Vật liệu: Aluminium - Inox 304

Under Water 18W /Series MU-03H18

- IP68/ IK10/ DC 24V /18W

- Chip LED: OSRAM/CREE

- Góc chiếu : 15°/30°/45°

- Vật liệu: Aluminium - Inox 304

UnderWater Series MU-09B

- IP68/ IK10/ DC 24V /18W/27W

- Chip LED: OSRAM/CREE

- Góc chiếu : 15°/30°/45°

- Vật liệu: Aluminium - Inox 304

Under water Series MU-02E IP68

- IP68/ IK10/ DC 24V /6W/12W/18W

- Chip LED: OSRAM/CREE

- Góc chiếu : 15°/30°/45°

- Vật liệu: Aluminium - Inox 304