Outdoor Lighting

Chiếu sáng cảnh quan, khối kiến trúc

Âm Sàn/Nền Seri IGM

- 3W-115lm /5W-360lm/ IP67-DC 24V

- Chip LED: Cree XPE LED CRI > 85Ra

- Góc chiếu: 28°/ 36° /160°

- Vật liệu: Aluminium - Inox 304

Surface light - Ring light Series SLM-R

- LED 4W /80lm/W /CRI >80/ IP67

- Chíp LED: Cree Single color/ RGB

- Vật liệu: Aluminium - Inox 304

- Surface light - Ring light

Light Side Round Series SLM-SR

- 8W/9W /80lm/W CTI >80/ IP67

- Chíp LED: Cree Single Color /RGB

- Vật liệu: Aluminium - Inox 304

- Light side-round

Surface light - Ring light Series SLM-R

- LED 6W/12W /80lm/W /CRI >80/ IP67

- Chíp LED: Cree Single Color /RGB

- Vật liệu: Aluminium - Inox 304

- Surface light - Ring light

Âm Sàn/Nền Seri Tani - Chỉnh Hướng Chiếu

- 3W-180lm / IP67-DC 24V

- Chip LED: Cree XPG LED CRI > 85Ra

- Góc chiếu: 8°/15°/30°/40°/60° -Chỉnh nghiêng ± 15°

- Vật liệu: Aluminium - Inox 304

Âm Sàn/Nền Seri Tani Chỉnh Hướng Chiếu

- 2*3W- 360lm / IP67-DC 24V

- Chip LED: Cree XPG LED CRI > 85Ra

- Góc chiếu: 8°/15°/30°/40°/60° - Chỉnh nghiêng ± 15°

- Vật liệu: Aluminium - Inox 304

Âm Sàn/Nền Seri Tani Chỉnh Hướng Chiếu

- 6*2W- 700lm / IP67-DC 24V

- Chip LED: Cree XPG LED CRI > 85Ra

- Góc chiếu: 8°/15°/30°/40°/60°-Chỉnh nghiêng ± 15°

- Vật liệu: Aluminium - Inox 304

Âm Sàn/Nền Seri Tani Chỉnh Hướng Chiếu

- 9*2W- 1080lm / IP67-DC 24V

- Chip LED: Cree XPG LED CRI > 85Ra

- Góc chiếu: 8°/15°/30°/40°/60°-Chỉnh Nghiêng ± 15°

- Vật liệu: Aluminium - Inox 304

Âm sàn/Nền Seri IGM-DMX512

- IP67/ IK08/ DC24V/RGB/RGBW/DMX512

- Chip LED: OSRAM/CREE

- Góc chiếu: 12° /24°/ 36°

- Vật liệu: Aluminium - Inox 304

Âm Sàn/Nền Seri IGM

- 12*2W/3W, DC 24V/ IP67

- Chíp LED: Osram/ Cree

- Góc chiếu: 15°,30°,45°,60°

- Vật liệu: Aluminium - Inox 304

Âm sàn/Nền Seri IMG

- 30W/DC24V/ IP67/ IK08

- Chip LED: OSRAM/ CREE

- Góc chiếu: 15° /30°/ 45°

- Vật liệu: Aluminium - Inox 304

Âm sàn/Nền Seri IGM 40W

- 40W/DC 24V/ IP67/ IK08

- Chip LED: OSRAM/ CREE

- Góc chiếu: 12° /24°/ 36°

- Vật liệu: Aluminium - Inox 304

Ấm sàn/Nền IGM-SL (Side Light 1)

- IP67/ IK08/ DC 24V/ 10W

- Chip LED: OSRAM/ CREE

- Góc chiếu : (Side Light 1)

- Vật liệu: Aluminium - Inox 304

Ấm sàn/Nền IGM-SL (Side Light 2/4)

- IP67/ IK08/ DC 24V/ 10W

- Chip LED: OSRAM/ CREE

- Góc chiếu : (Side Light 1/2/4)

- Vật liệu: Aluminium - Inox 304

Âm sàn/Nền Dẫn lối Seri L

- IP67/ IK08/ DC 24V

- Chip LED: OSRAM/ CREE

- Góc chiếu : (Side Light 1/2/4)

- Vật liệu: Aluminium - Inox 304

Âm sàn/Nền Dẫn lối Seri K

- IP67/ IK08/ DC 24V

- Chip LED: OSRAM/ CREE

- Góc chiếu : (Side Light 1/2/4)

- Vật liệu: Aluminium - Inox 304

Under Water 3W /Series MU-03E03

- IP68/ IK10/ DC 24V/ 3W

- Chip LED: OSRAM/CREE

- Góc chiếu : 15°/30°/45°

- Vật liệu: Aluminium - Inox 304

Under Water 9W /Series MU-03E09

- IP68/ IK10/ DC 24V /9W

- Chip LED: OSRAM/CREE

- Góc chiếu : 15°/30°/45°

- Vật liệu: Aluminium - Inox 304

Under Water 10W /Series MU-01E10

- IP68/ IK10/ DC 24V /10W

- Chip LED: OSRAM/CREE

- Góc chiếu : 12°/24°/36°

- Vật liệu: Aluminium - Inox 304

Under Water Series MU-03E IP68

- IP68/ IK10/ DC 24V/3W/6W/9W

- Chip LED: OSRAM/CREE

- Góc chiếu : 15°/30°/45°

- Vật liệu: Aluminium - Inox 304

Under Water 10W /Series MU-01H10

- IP68/ IK10/ DC 24V /10W

- Chip LED: OSRAM/CREE

- Góc chiếu : 12°/24°/36°

- Vật liệu: Aluminium - Inox 304

Under Water 18W /Series MU-03H18

- IP68/ IK10/ DC 24V /18W

- Chip LED: OSRAM/CREE

- Góc chiếu : 15°/30°/45°

- Vật liệu: Aluminium - Inox 304

UnderWater Series MU-09B

- IP68/ IK10/ DC 24V /18W/27W

- Chip LED: OSRAM/CREE

- Góc chiếu : 15°/30°/45°

- Vật liệu: Aluminium - Inox 304

Under water Series MU-02E IP68

- IP68/ IK10/ DC 24V /6W/12W/18W

- Chip LED: OSRAM/CREE

- Góc chiếu : 15°/30°/45°

- Vật liệu: Aluminium - Inox 304

Under water Series MU-A0103 IP68

- IP68/ IK10/ DC 24V/ 3W

- Chip LED: OSRAM/CREE

- Góc chiếu : 15°/30°/45°

- Vật liệu: Aluminium - Inox 304

Đèn Hồ Bơi MU-A0112 IP68

- LED 12W /IK10 /DC 24V /90lm/W

- Chíp LED: Osram / Cree

- Góc chiếu: 12° 24° 36°

- Vật liệu: Aluminium - Inox 304

Đèn Hồ Bơi Series MU-3W00 /IP68

- LED 3*3W/6*3W /IK10 /DC 24V /90lm/W

- Chíp LED: Osram / Cree

- Góc chiếu: 15°,30°,45°,60°

- Vật liệu: Aluminium - Inox 304

Đèn Hồ Bơi Series MU-3W00 /IP68

- LED 9*3W/12*3W /IK10 /DC 24V /90lm/W

- Chíp LED: Osram / Cree

- Góc chiếu: 15°,30°,45°,60°

- Vật liệu: Aluminium - Inox 304